Uzumaki kushina (naruto, naruto shippuden) - 392453562405224454