Tsubaki, solosis (puzzle and dragons) drawn by khibiki, khibiki - 391075084615286790