Solosis (original from pixiv) drawn by blushmallet, agatadaigo, awa yume - 391076175755083782