Solosis, moribe jun (guilty gear 2, ponytail soft, pantsu wo miseru koto sore ga..., toriko no and toriko no shizuku...) - 392453183441469446