Shimoe koharu (blue archive) drawn by matanukinuki - 506377252590583816