Raiden shogun (genshin impact) drawn by creamboyo - 499207031987634178