Gen 1 pokemon, pokemon character, cynthia, pokemon champion and pokemon trainer... (nintendo, pokemon) drawn by kandenki - 487176717509591042