Grimer, alolan grimer, pokemon, pokemon species and pokemon character... (nintendo, pokemon) drawn by kandenki - 487177192959115266