Nanakusa nazuna (yofukashi no uta) drawn by foolish potato - 487177232217800706