Moribe jun (guilty, toriko no, toriko no shizuku) drawn by blushmallet - 392453173928787974