Moribe jun (guilty gear 2, toriko no, rapelay, toriko no shizuku) - 392453297258102790