Moribe jun (guilty gear 2, bible black, toriko no, toriko no shizuku) - 392453386328342534