Mashiro (nijisanji) drawn by karasu - 487177186197897218