Marnie (pokemon, pokemon, nintendo, game freak and creatures inc....) drawn by smolly poli - 506382462822121480