Koyori (sengoku ace, sengoku blade, psikyo, sengoku cannon and sengoku ace episode ii...) drawn by tsukasa jun, gemuo, mikomiko - 391075088272719878