Karin, ichinose asuna, asuna, kakudate karin (blue archive) drawn by bai linqin - 466777771813634052