Hong meiling (touhou project) drawn by henriiku - 487179769184518146