Gotou hitori (bocchi the rock!) drawn by dokuro deluxe - 503283370667540487