Eula (genshin impact) drawn by fumihiko - 487177324291162114